Skip to content

GHRN (აივ/შიდსის თვით ტესტი ნერწყვის)

უფასო

რა დაგხვდებათ შეფუთვაში? (1) ტესტის გამოყენების ინსტრუქცია ქართულად, (2) ტესტის ფირფიტა, (3) სინჯარა, (4) სადგამი, (5) ნესტისგან დამცავი. გთხოვთ, ზუსტად მიჰყვეთ ტესტის გამოყენების ინსტრუქციას.